Historické foto bejvalých hasičů ze Lhotky u Lochovic

        Historické foto bejvalých hasičů ze Lhotky u Lochovic

Foto hasičů ze Lhotky u Lochovic

    

Naši bejvalí hasiči byli velmi odvážní a velmi dobří,neustále

vozili od někud ocenění a dostávali pochvaly od druhých.

My jim tímto chceme poděkovat a budeme se snažit je

napodobovat ve všem co udělali pro obec a její lid.