Plešivec roku 2010

Plešivec roku 2010

Ahoj přátelé a kamarádi, hasiči a hasičky………..

    Rok utekl jako voda a je tu opět poslední prázdninová

sobota.   Dětem končí prázdniny a tak doufám že, tento

den bude patřit k jejich mnohým vzpomínkám na toto

období.  

    A tak k dětským soutěžím jako i v loňském roce budou

patřit i hasičské útoky. Jen trochu pozměněné. A tak

jsme si  vzali trochu inspirace z nedávných soutěží u

našich kamarádů v Radouši a v Běštíně a připravili jsme

menší překvapení.

   A samozřejmě co by to bylo za den pro děti bez ukázek

soutěží. A tak co se nepovedlo v loňském roce – ukázka

psovoda – tak se povede letos. A co více nezůstane jen

u této ukázky ale budou i další.

    Atak nám přejte slunný den a přijďte povzbudit soutěžící.

Pro děti jsou připraveny krásné soutěže a sladké odměny.

Je to den dětí tak vypněte počítače, televize a jinou

elektroniku a pojďte si protáhnout kosti.

 

Den závodu - Prázdniny končí pod Plešivcem 2. ročník

 

    V letošním roce jsme se účastnili dvou soutěží. První byla

v Radouši a druhá v Běštíně.  Obě se od sebe lišili způsobem

provedení jak v útoku, tak ve štafetě. A tak jsme přemýšlely co

by jsme i my oproti jiným změnily.  S nápadem přišel

Michal Hejduk. A pak už se další přidávali.

 

A NA SVĚTĚ BYL ŠTAFETOÚTOK.

   Družstvo přijelo autem na startovní čáru. Po zaznění signálu

ke startu družstvo musí vyndat pss 12 na připravenou desku,

připojit sací vedení o minimální délce 5 metrů a třech kusech

savic. Dále rozbalit hadicové vedení 2xB rozdělovač a 2x2C.

Dále muselo do připraveného potrubí, které bylo umístěno

na terčích zaplavit hlavní trubici o výšce cca 1,2metru.

Po zaplavení  potrubí vyplavala nádoba s klíčem.

Připravený člen družstva vyjmul klíč, se kterým odemkl dveře

nedaleko stojícího skladu CO.

    Ve skladu od soudruha skladníka převzal proti podpisu

hasicí přístroj, se kterým pokračoval do cíle závodu.

    Celý závod ukončil zvuk zvonu, na který zazvonil soutěžící

dobíhající s minimaxem.

    Všichni soutěžící však daleko urputněji bojovali hlavně s

počasím, které si s celou akcí zdárně pohrávalo. Ale musím

se před všemi zúčastněnými poklonit a uznat, že hasiče

voda nezastaví .

 

Další foto zde:

hasicilhotkaulochovic.rajce.idnes.cz/2_rocnik_Prazdniny_konci_pod_Plesivcem/