Rok 2009

Rok 2009

Zásahy pro rok 2009:

 

 

Fotbalový turnaj     

 

    Dne 30. - 31.5. v průběhu dvou víkendových dnů  proběhl v prostoru hřiště 

dvou denní fotbalový turnaj PLEŠIVEC.

Po celou dobu na místě byla žádána asistence požární hlídky. 

Na místě vozidlo Tatra148 cas 32. Vše proběhlo bez závad. 

Navíc fotbalisté využili přistaveného vozidla k umytí po 

skončených zápasech, protože počasí v tomto termínu 

bylo velice nevlídné a hřiště bylo silně rozbahněno.

 

          Požár lesa     

    Dne 14.6. byl zhruba v 15.30 hodin nahlášen menší požár 

neuhašeného ohniště v prostoru lesa za hřištěm. Na místo vyjelo 

vozidlo Tatra148 cas32 v počtu 1+2 a vozidlo ARO 240 v počtu 1.

Vše bylo důkladně rozkopáno a dohašeno proudem vody.

Použit jeden  proud - 5xB + rozdělovač + 2xC 

Foto naleznete  zde:

výjezd foto 025.jpg (344,8 kB)
výjezd foto 022.jpg (279,7 kB)
výjezd foto 026.jpg (200,4 kB)

Čištění kanálů     

 

     Dne 30.6. ve 20,45 hodin proveden výjezd na pročištění

kanalizační šachty v ulici nad krámem Jednoty.

Dále jsme vyčistili několik zanesených kanalizačních vstupů.

 

       Požár lesa     

 

     Dne 23.7. kolem 19.00 hodin bylo nahlášeno 

nedohašené ohniště v prostoru lesa za hřištěm směrem

k plešiveckému jezírku. Na místo okamžitě vijelo vozidlo 

Tatra 148 cas 32  ve složení 1+2.

 

Při průzkumu zjištěno nezajištěné ohniště, které bylo

při odchodu neuhašeno, a které se v silném větru

dosti rozšířilo. Byl použit jeden  proud C a ženijní technika

k jeho uhašení.

 

     Požár trávy

 

    Dne 1.8. v 18.05 hodin, byl nahlášen požár travního porostu

v prostoru obce. V 18.11 hodin nahlášeno na KOIS Kladno výjezd. 

Vyjelo vozidlo Tatra 148 cas 32 ve složení 1+2.

Na místě zjištěn požár travního porostu o rozloze cca 8 m2. 

Nasazen proud C a ženijní technika. Vše důkladně rozkopáno. 

Nevznikli žádné škody na majetku.

 

052.jpg (29,5 kB)

053.jpg (26,9 kB)

054.jpg (31,8 kB)

 

      Požár hnojiště  

    Dne 13.9 2009 byl nahlášen požár mezi obcemi 

Lhotka a Lochovice. Na místo vyjelo vozidlo tatra148  cas 32  

a terénní vozidloARO 240 RZ. Vozidla ve složení osádek 1+2.

Na místě zjištěn požár posekané trávy.

Z důvodu blízkosti dalšího většího množství posekané

trávy a blízkost lesa požádáno o pomoc na KOIS. Na místo 

dorazilo vozidlo tatra 815 cas 32 HZS Hořovice 

a Škoda 706 RTH CAS 25 dobrovolných hasičů z Lochovic.

Před příjezdem jednotek z Hořovic a z Lochovic

zahájeno hašení požáru jedním 

proudem B + rozdělovač 2 proudy C. K rozhrabávání 

požářiště použitaženijní technika. Vozidlo HZS Hořovice se 

vrátilo na základnu a proběhla spolupráce s jednotkou 

Lochovice. Množství použité vody 9700 litrů.

Opuštění požářiště cca v 20.30 hodin.

 

             Lhotka - požár lesa 

 

    Dne 16.9 roku 2009 byl v 19.23. hodin nahlášen místní 

JSDHO požár lesa v prostoru za hřištěm.  

Na místo okamžitě vyjelo vozidlo tatra 148 cas 32 ve složení

1+1  a dále vozidlo ARO 240 ve složení 1+5. 

Na místě průzkumem zjištěno rozsáhlé spáleniště 

cca 40 čtverečních metrů. Vše nahlášeno na KOIS . 

Zahájeno hašení jedním proudem C. Na místo povolána 

jednotka z HZS Hořovice. Vše je postupně  rozkopáno

ženijním nářadím. Z důvodu poškození okolních 

vzrostlých stromů je velícím důstojníkem HZS Hořovice 

povolán vyšetřovatel. Na místo požářiště přijíždí 

i hajný, který si místo později přebírá k pozdějšímu 

dohledu. Jednotky opouštějí místo přibližně ve 21.05 hodin.

   

 

 

 

 

 Požár pod Plešivcem  

    Dne 20.9 2009 nahlášen náhodným turistou požár 

lesního porostu. Na místo okamžitě vyjelo vozidlo 

tatra 148 cas 32 ve složení 1+3. Místo nám bylo 

pouze orientačně označeno na mapě, proto dlouho

trvalo, než jsme ho našli. Průzkumem bylo zjištěno 

nedohašené ohniště, které se už rozhořívalo do stran. 

Vozidlo tatra muselo, zdlouhavě objetznačný kus 

lesa, aby se k tomuto místu dostalo. Při hašení 

použit jeden proud C a ženijní nářadí, kterým 

bylocelé místo požářiště postupně rozkopáno. 

Množství použité vody cca 4000 litrů.

 

 

 

Cvičení v Bezdědicích

    Dne 17. října v 7.51 hodin nahlášen požár farního 

domu v obci Bezdědice. K zásahu vyjelo vozidlo 

tatra 148 cas 32 ve složení 1+2. Na místě události 

zahlášen veliteli zásahu příjezd jednotky. Velitelem 

zásahu byla podána informace, že se podílíme na 

námětovém cvičení.  Tatra148 byla zařazena do 

kyvadlové dopravy vody. Další dva členové jednotky

vypomáhali na vodních zdrojích Radouš, Bezdědice.

Následně byla zřízena dálková doprava vody z místního

rybníka Hražba. Jednotky na místě zásahu prováděli 

průzkum budovy, vyproštění raněných a jejich ošetření.

Bylo prováděno i ochlazování tlakových lahví.

 

 

Technická pomoc

   
    Dne 30. prosince byla jednotka povolána k  pročištění
zacpané kanalizace v ulici Radoveská.
Následkem toho prosakovala voda do sklepních prostor sousedního
domu. K pročištění byl použit jeden proud C.
Na místě byla jednotka ve složení 1+2 s vozidlem tatra.