Rok 2010

Rok 2010

Zásahy pro rok 2010:

 

 

 

Požár komínového tělesa

 

    Dne 10.2 v 10.05 hodin povolána jednotka operačním 

střediskem kladno k požáru komínového tělesa.

Jednotka dorazila na místo ve složení 1+1. 

K výjezdu vyjelo vozidlo Tatra 148 cas 32.

Na místě již prováděla zásah jednotka hzs Hořovice.

Členové naší jednotky se na místě ohlásili 

veliteli zásahu a zapojili se do prací, které jim byly velitelem přiděleny.

Nikdy jsme se s požárem komína nesetkali.

Opět jsme od zkušených kolegů dostali cenné rady.

 

Technická pomoc - čerpání vody

 

    Dne 10.6 23010 v odpoledních hodinách jsme byly

na žádost majitele Rd čp. 32 – pan Vinš Josef –

povolání k čerpání vody ze zatopených sklepních prostor.

Voda se dostala do objektu po prudkém přívalovém dešti .

Liják zasáhl obec Lhotku s nevídanou silou.

Voda se poté přes zahrady dostala až do zmiňovaného objektu.

K čerpání vody bylo použito čerpadlo PS 12.

 

 

Cvičení

 

    Naše jednotka byla telefonicky v 9.00 hodin

povolána k požáru kravína v obci Lochovice. Zároveň

jsme byly informováni, že se jedná o cvičení. Jednotka

vyjela s technikou tatra 148cas32 v počtu 1+2 a s terénním

vozidlem aro 240 s přívěsným vozem ps12.

Vozidlo tatra bylo na místě do 10 minut a aro do 15minut.

Celkově jednotka byla se dostavila na místo v pořadí 2.

Vozidlo aro v počtu 4 se zapojilo do dálkové dopravy vody

z vodního toku Litavka ve spolupráci s jednotkou Lochovice.

Vozidlo tatra zřídilo na svém stanovišti hadicové vedení

se třemi proudy B a později bylo napojeno na dálkovou

dopravu.

Cvičení bylo později ze strany velitelů akce hodnoceno dobře.

 

Lesní požár    

 

     Dne 25.10. v 16.25 hodin nám bylo nahlášeno v lesním

porostu nedaleko hřiště nedohašené ohniště.

Následně byla událost telefonicky nahlášena na KOIS.

K místu události vyjelo vozidlo tatra 148 cas32 ve

složení posádky 1+2.

 

    Průzkumem bylo zjištěno rozšířené ohniště cca 2x2m.

Bylo použito ženijní techniky k rozkopání  místa a

prolití vodou za pomoci jednoho proudu B.

Množství použité vody cca 3000 litrů.

Následně po doplnění vody se jednotka vrátila na základnu.

 

Požár skládky Stašov    

 

    Dne 11.12. až 13.12. se uskutečnil výjezd do Stašova. 

Byl nahlášen požár, se kterým se bojovalo hodně dlouho.

Někteří kvůli tomu nechodili do práce, jen aby skládku uhasili.

Byla použita i těžká technika na rozhrabávání popele a dalších

věcí, které byly na skládku vyhozeny. Náš tým jel s 

Tatrou 148 cas 32, která velice hodně pomohla k uhašení

skládky. Moc a moc našim hasičům děkujeme a to  i ostatním, že 

přidali ruku k dílu.