Kalendář akcí SDH

 
!!!VÁŽENÍ ČLENOVÉ SDH!!!
 
SCHŮZE SBORU JSOU KAŽDÝ TÝDEN V PÁTEK OD 18.00 HODIN 
V HASIČSKÉ ZBROJNICI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dne 10.2.2017 se koná členská schůze SDH 

akce se koná 

od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici

hlavní téma schůze - sestavení plánu akcí pro rok 2017
 
 
     
     
     

 

 

Proběhlo !!!