Plešivec roku 2011

Plešivec roku 2011

PRÁZDNINY KONČÍ POD PLEŠIVCEM 2011

 

    Dne 27.8 2011 se uskutečnil již třetí ročník akce PRÁZDNINY KONČÍ POD PLEŠIVCEM. Sbor dobrovolných hasičů Lhotka ve spolupráci s obecním úřadem Lhotka a za podpory fondu Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha připravil pro všechny přítomné den plný soutěží a zábavy.

    A tak zase po roce sešli jsme se na Lhotce. To byla první slova při přivítání hasičských závodních družstev, která přijela na Lhotku u Lochovic, aby v netradičním požárním klání předvedla svoje dovednosti.

   Diváci mohli shlédnout závod hasičských družstev ve třech kategoriích.

Ta byla rozdělena na děti, ženy a muže. V dětské kategorii byla dvě družstva z Běštína a děti předvedli, že to v hasičské dovednosti opravdu umí. Pak následoval závod žen, které rovněž předvedli přítomným divákům, že hasiččina není jen pro chlapy. Útok byl proveden dle pravidel požárního sportu, ale ihned po zasažení terčů členka družstva absolvovala běh na trati velké Lhotecké steeplechas.

  Na trati musela členka družstva překonat přeskok přes překážky, průlez otvorem v rozhoupaných dveřích, slalom a následně výstup na žebřík, kde závodník ukončil závod zazvoněním na zvon.

  Muži startovali do závodu z vozidel. Veškeré vybavení potřebné k útoku museli členové závodních družstev rovněž vyndat z vozidel jako při skutečném zásahu. Dále pak absolvovali stejnou překážkovou dráhu jako ženy. Mnohdy docházelo k zajímavým situacím. 

 

 Výsledné pořadí:

 

Ženy :    1 – Čenkov;                    Muži : 1 - Čenkov

             2 - Malé Přílepy Modrá              2 - Radouš senioři

             3 -Běštín;                                 3 - Lhotka senioři

             4 -  Lhotka;                               4 - Radouš junioři

             5 -  Kotopeky;                           5 - Lhotka junioři

                                                            6 - Tetín

  Děti : Běštín st.;                                   7 -  Kotopeky

           Běštín ml.;                                  8 -   Běštín

    Děti shodně obě družstva na prvním místě. Za svůj výkon byla obě dětská družstva oceněna dortem s logem sdh Lhotka, který upekla paní Hana Jahelková.

     Celý hasičský závod byl ukončen velkou společnou fotografií všech zúčastněných soutěžících a pozvánkou k příštímu ročníku.

Dále pak následovali soutěže pro děti. Skákalo se v pytlích,  chodilo

na chůdách, hrál se golf a mnoho dalších zajímavých dětských dovedností. Děti byly odměněny množstvím sladkostí a podepsanou kartičkou od každé soutěže. V průběhu dne byly pořádány ukázky profesionálních hasičů z hzs Hořovice a Králův Dvůr. Hasiči z Králova dvora provedli hašení požáru motoru a následně vnitřního prostoru vozidla a hasiči z Hořovic předvedli přítomným ukázku vyproštění postiženého z havarovaného vozu.

  Následně, mohli diváci shlédnou ukázky agility – psího parkúru a práce psovodů. Pro všechny velký zážitek z tohoto vystoupení.

  Zpestřením pro dospělé byla soutěž Fabiánův trojboj, soutěžící házeli kamenem, běhali se soudkem vody a pili na čas. Všichni přítomní se velice bavili.

 Velkým zpestřením jak pro malé děti, tak i pro dospělé byli ukázky zbraní a vojenské techniky z posádky 13. Dělostřelecké brigády Jince. K vidění byla i samohybná kanónová houfnice  ShKH vz.77- Dana. Vojáci byli v permanenci po celý den a otázkami směrem k technice a zbraním je zahrnovali jak děti tak i dospělí. Jejich přítomnost byla všemi přítomnými hodnocena velice kladně a tak doufáme, že nás na příštím ročníku opět navštíví.

        Ve večerních hodinách ještě proběhlo pasování nových členů sboru, každý z členů byl pokropen vodou a poplácán proudnicí.

  Hezkou tečkou za celým dnem, i když déšť  taky trochu pozlobil,bylo vystoupení skupiny Janovští Páni.  Hrálo se, zpívalo a tancovalo do pozdních hodin. A tak zase po roce sejdeme se na Lhotce.  

       Celá akce byla nafocena a foto uloženo s odkazem na stránky sdh Lhotka u Lochovic.              Všem kdo se na přípravách a průběhu akce podíleli velice děkujeme. Rovněž musíme poděkovat za dotaci z fondu Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha  díky níž jsme mohli zakoupit dva velké stany, které jsme při této akci mohli využít.

 Za rok opět nashledanou.