Plešivec roku 2009

Plešivec roku 2009

 

Plešivec 2009

 

Den 29.8 roku 2009 byl výchozím datum  pro 1. ročník akce

PRÁZDNINY KONČÍ POD PLEŠIVCEM.

Všemu ale předcházeli dlouhodobé přípravy, které se v den D proměnili ve

skutečnost. Asi největším problémem bylo, kde se akce uskuteční.

Vybrat vhodné místo nebylo jednoduché. Hlavně kdo bude ochoten nám ho

zapůjčit se slibem, že vše uvedeme do původního stavu. A zrodil se nápad

louky pod hřištěm - Oslovili jsme dva majitele p. Martina Čistého a

pana Martina Kratochvíla. Oba nám na naše prosby přislíbily zapůjčení louky.

Tím jsme měli jeden z problémů vyřešen, ale přišli další.

Hlavně co všechno se v den akce bude konat.

S jistotou jsme věděli, že to bude hasičská soutěž.  Dále pak hry pro děti - ale zase jaké.??

Vystavení hasičské techniky. Zajistit, občerstvení a posezení a co hudba ????

Kde hudba bude hrát a kdo bude hrát..????

Jedna věc to je vymyslet a druhá uskutečnit...............................

Třetí věc je ale super parta dobrovolných hasičů... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stánek zajistil Petr Hejduk a hned přislíbil i ceny pro děti jako sponzorský dar.

Lavice a stoly zapůjčili hasiči z Radouše.

Vše co bylo potřeba přivézt či odvézt zase Dušan Hejduk a jeho zkušenosti z

pořádání podobných akcí byly nenahraditelné. Michal Hejduk pro změnu oslovil

účastníky soutěží a i ty, kteří přijeli svoji techniku ukázat.

Karel Nový opravil starou stříkačku, která nám trochu kulhala na přední kolečka.

Asi bych dlouho psal co bylo a nebylo potřeba udělat. Pro nás Však největší

odměnou bylo, že se vše uskutečnilo.

 

28.8 Jsme začali se stavbou stánku a stanu.

Připravili jsme elektřinu. Vytýčili jsme závodní dráhu pro hasiče a místo

pro dětské soutěže. Místo pro hasičské ukázky.

Postavili jsme stoly a lavice. A narazili jsme pivo..............

 

    29.8 DEN D

Z dáli zaburácel motor a na louku vjelo první vozidlo -

TATRA 805 a vněm dobrovolní hasiči ze STRÁDONIC.

A pak už následovalo jedno auto za druhým. Tolik hasičských vozidel

Lhotka nepamatuje. A co hlavní jedno či druhé jsou chloubou sborů

dobrovolných hasičů, kteří dorazili. A když motory utichli, napočítali jsme

těch hasičských unikátů, které dorazili celkem 28 a neslušelo by se napsat

kusů ale perel. A nemůžeme říci jedno hezčí než druhé. Vždyť na každém

z nich je mnoho hodin a potu lidské práce. Mnohdy jsou to i rodinné generace,

které se v udržování této technice věnují.

 

Přesně v 9.30 hodin začal program nástupem hasičských družstev, které

přivítal pan starosta obce Lhotka Karel Fiala. Soutěže se účastnilo celkem

7 družstev a z toho jedno družstvo žen z Běštína. Soutěžilo se v požárním

útoku z vozidla - tzn. vyndat pps 12 na určité místo a rozvinout hadice

a nasát pomocí vývěvy z přistavené plastové nádrže.

 

Celkové umístění družstev:

 

1. místo Běštín

2. místo Stradonice

3. místo Radouš

4. místo Běštín - ženy

5. místo Lhotka - pořádající sbor

6. místo Tetín

7. místo Lochovice

 

  Mezi soutěží proběhla ukázka nové požární techniky jednotky dobrovolných

hasičů z Králova Dvora s vozidlem TATRA 815 TERRNo1 CAS - 20 .

Hasiči ukázali hašení vozidla. Bylo možno si prohlédnout vybavení vozidla.

 

 

 

   

Po soutěži proběhla ukázka policie. Byl předveden rychlí  motocykl BMW.

Policista vysvětlil všem přihlížejícím veškeré technické možnosti motocyklu,

jak měření rychlosti tak užití výstražných a akustických signálů.

 

  

  

Dále proběhla ukázka historické techniky místního sboru se zachovalou

stříkačkou z roku 1901na kterou jsme právem hrdi.

 

Dalším zpestřením ukázek bylo vyproštění zraněného z vozidla.

Techniku a i odbornou radu zajistili hasiči z nedaleké stanice

HZS Hořovice, se kterými náš sbor velice dobře spolupracuje a kteří

jsou nám jak radou tak i pomocí vždy velice nakloněni. Moc jim

za jejich pomoc velice děkujeme.

Vyproštění zraněného si vyzkoušeli hasiči našeho sboru a nebyla

to vskutku věc jednoduchá.

 

Další na pořadí akce byly soutěže dětí. Mnohdy se připojili i dospělí.

Například velice legrace se užilo při skákání v pytlích.

Odměny pro soutěžící dodal sponzorským darem hostinský

z pohostinství u Hejduků Petr Hejduk - Děkujeme

 

A veškerou atmosféru tomu všemu dodala kapela, která

se, už v našem okolí stává velice žádanou.

Skupina ,,JANOVŠTÍ PÁNI''.  A vskutku hráli od podlahy.

Jako podium posloužila nákladní Avie s plachtou.  Hrálo se skoro do

půlnoci a nečekaně se jen nesedělo ale i tancovalo. Zazněli i písničky

které se dnes už neslyší. Děkujeme.

 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.

Hlavně děkuji všem místním hasičům, kteří se, na celé

akci  podíleli. Dále děkuji i nečlenům a dětem, kteří nám,

pomohli.

Nebylo to jednoduché, ale výsledek byl nad očekávání.

 

Ještě  bych chtěl poděkovat všem sponzorům kteří nám na

tuto akci přispěli:

                            Elektro        - Antonín Jindrák

                            Beoz            - Jiří Kříž

                            Česká hlava - Martin Janotka

                            Vykom         - Vítek Novák

                            OU Lhotka    - Zastupitelstvo obce Lhotka

                            Pohostinství -Petr Hejduk