Rok 2011

Rok 2011

Zásahy pro rok 2011: 

 

 

Požár trávy

 

    Dne 7.3. byl nahlášen požár blízko Běštína.

Byl to požár travního porostu, ale moc práce

s ohněm nebylo, vše bylo uhašeno do hodiny.

 

Povodeň 

 

    Dne 20.7. vyjela jednotka do zatopeného

 sklepního prostoru, posilném přívalovém 

dešti, jednotka vyrazila v 19.15 hodin ve složení 1+2

k čerpání sklepních prostor rodiného 

domu čp. 142 ve Lhotce.

N místě zasahovalo vozidlo Tatra 148.

Při zásahu použito plovoucí čerpadlo PH 800.

Voda byla kompletně ze sklepů odčerpána.

Během zásahu jednotka povolána do vedlejšího

rodiného domu. 

Na místě zjištěné ucpané odtokové vedení ze

sklepního prostoru. Odtok pročištěn pomocí

pvc hadice o délce 15metrů.

Jednotka se vrátila na základnu v 22.30.

 

Záplavy 

 

    Jednotka povolána telefonicky k padlému stromu na lávku

pro pěší směr Lochovice Obora.

Vyjelo vozidlo ARO 240 ve složení 1+1.

Na místě zjištěno, že strom již vzala voda, tak rozbil lávku, která 

je v nebezpečném stavu. 

Bylo poničené zábradlí a chybějící prkna v

chodníku lávky. Bylo provedeno zajištění proti vstupu.

Poničení lávky nahlášeno na příslušném obecním

ůřadu Lhotka.

 

Požár lesa    

 

Dne 8.8. byla jednotka povolána k požáru lesa v 15.15

operačním střediskem Kladno. Vyjelo vozidlo Tatra 148 cas32

ve složení 1+2 a vozidlo aro 240 ve složení 1+7.

Na místě velitelem zásahu zděleno, že se jedná o

požár provizorně vybudovaného přístřešku.

Místo požáru ve velmi špatně přístupném kamenitém

terénu. Bylo použito jednoho proudu C o délce

cca 200metrů.

Místo požáru bylo postupně rozebíráno a hašeno.

Pod hromadami kamení byly zasypány plechy, které sloužily

jako střecha. Ty bylo nutno postupnýn odhazováním

vyndat.

Bylo dovezeno k místu požáru cca 35000 litrů vody.

Voda byla navážena z rybníka obce Lhotka, kde bylo

prostřednictvím plovoucího čerpadla PH 800 vybudováno

čerpací stanoviště.

Jednotka se vrátila na základnu v 20.30 hodin.

Vozidlo tatra 148 bylo odstaveno z výjezdu z důvodu

poruchy na řazení .

 

Požár lesa    

 

    Dne 9.8. v dopoledních hodinách 9.45 hodin byla jednotka 

povolána k požáru z předešlého dne.

Na místo vyjelo vozidlo tatra 148 cas32 a vozidlo aro 240

s posádkami 1+2.

Šetřením na místě zjištěné dvě ohniska zakrytá plechem.

Postupnýn odebráním kamení byly plechy vyjmuty a místo

požáru postupně prolito vodou.

Použit jeden proud C, a opět dovážena voda z vybudovaného

čerpacího stanoviště ve Lhotce čerpadlo PH 800 a obsluha 

1+1. Dovezeno cca 22000litrů vody.

Jednotka se vrátila na základnu cca 14.50 hodin

 
 

Požár rodinného domu    

 

    Dne 1.11. byl nahlášen požár komínového tělesa.  

Majitelem domu byl Pan Karel Fiala.

Na telefonické zavolání majitele rd.byla povolána jednotka

ve složení 1+2 s vozidlem tatra 148. Zároveň požádáno

o pomoc na KOIS. Dojezd jednotky HZS Hořovice.

Na místě rovněž hlídka Policie ČR.

Komínové těleso prosypáno pískem a po té vyčištěno.

Další postup zajistila jednotka HZS Hořovice.

Jedotka se poté vrátila na základnu.